Uwaga!!! strona internetowa Klubu Rotary Katowice w tarkcie przebudowy

 

location

Klub Rotary Katowice

ul. Boczna 4, 43-100 Tychy

 z_5.jpg
z_2.jpg
z_3.jpg
z_1.jpg

 

ROTARY INTERNATIONAL

Międzynarodowa organizacja, której dzieje zaczęły się od 23 lutego 1905, gdy powstał "Rotary Club of Chicago". Główna siedziba RI znajduje się obecnie w Evanston, w stanie Illinois, w USA. Rotary, pierwsza światowa organizacja klubów służby, została powołana przez adwokata Paula P. Harrisa.

 


     Rotary jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli świata biznesu i innych zawodów na całym świecie, którzy za ważną uważają działalność w zakresie - niesienia pomocy humanitarnej, promowania wysokich standardów etycznych we wszystkich zawodach, przyczyniania się do budowania pokoju na świecie - lepszego zrozumienia narodów.

 

     Rotary zrzesza 1,2 mln mężczyzn i kobiet, należących do blisko 27 tysięcy klubów Rotary w 149 krajach i 39 regionach geograficznych. Zbliża do siebie ludzi wszystkich ras, wyznań religijnych i poglądów politycznych w przyjaznej atmosferze współdziałania.


    Rotary International działa w skali światowej w trzech płaszczyznach: klubów, dystryktów i międzynarodowej.
Kluby Rotary w Polsce tworzą Dystrykt 2231, do którego należą od roku 2000 także kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy.

 

 

 

Test czterech pytań

 

          Jednym z najczęściej publikowanych i cytowanych na całym świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest „Test czterech pytań”, stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajęcie się chicagowską firmą Club Aluminium Company, która stała na skraju bankructwa. Test czterech pytań stał się sprawdzianem produkcji, sprzedaży, dystrybucji, ogłoszeń i relacji z klientami. Po zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięcza swe ocalenie.

          Czteropunktowy test stanowi użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich kontaktów międzyludzkich i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez Rotarianina swojego zawodu.
 

  Test ten w 1943 roku formalnie przyjęty przez Rotary. Pytania odnoszą się do wszystkiego,  co myślimy, mówimy lub robimy:

1. Czy to jest prawdą?
2. Czy to jest uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
3. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

 

 

Wersja angielska „Four Way Test” brzmi:

 

1. Is it the truth?

2. Is it fair to all concerned?

3. Will it build goodwill and better friendships?

4. Will it be beneficial to all concerned?

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

Klub Rotary Katowice

 

 

Celem Rotary jest pobudzanie i wspieranie idei służby jako podstawy szczytnej działalności, a w szczególności pobudzanie i wspieranie:  

 

 

PO PIERWSZE - rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby.

 


   PO DRUGIE - wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów, uznania

                          wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego Rotarianina swojego

                          zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu.

 


   PO TRZECIE - stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w jego życiu osobistym,

                          zawodowym i społecznym.

 


 PO CZWARTE - propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową

                           wspólnotę osób tego samego zawodu, połączonych ideałem służby.l

    

 

NIP: 6342718933                 Regon: 241242357

 

Klub Rotary Katowice

ul. Boczna 4, 43-100 Tychy

 

+ 48 501 480 500

rotarykatowice@gmail.com

 

Dystrykt 2231
Rotary International

 

Pobierz wyciąg KRS