Uwaga!!! strona internetowa Klubu Rotary Katowice w tarkcie przebudowy

 

location

Klub Rotary Katowice

ul. Boczna 4, 43-100 Tychy

 zd_1.jpg
zd_2.jpg

 

SŁUŻYĆ INNYM

Rotary nie jest przedsięwzięciem biznesowym, a wyłącznie dobroczynnym.
Jesteśmy stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata.


 

                     Członkowie Klubu:                                      Past Prezydenci:  
  .1... Andrzej Barczak Członek Honorowy                                             1. Andrzej Stanisław Barczak 1991/1992
  2. Sławomir Brzózka Członek Honorowy   2. Zbigniew Rogowski 1992/1993
  3. Andrzej Capiga Członek   3. Mieczysław Kucharski 1993/1994
  4. Małgorzata Chołuj Skarbnik   4. Krzysztof Sikorski 1994/1995
  5. Michał Błażowski Członek   5. Bożena Nowak-Szymura 1995/1996
  6 Marian Januszkiewicz Sekretarz   6. Piotr Fuglewicz 1996/1997
  7. Jacek Kuś Członek   7. Jacek Kuś 1997/1998
  8. Krzysztof Kuta Past Prezydent   8. Andrzej Szędzielarz 1998/1999
  9. Andrzej Ludek Członek Honorowy   9. Ryszard Fedorowski 1999/2000
  10. Artur Mazurkiewicz Członek   10. Zbigniew Paweł Szandar 2000/2001
  11. Michał Kurpas Członek   11. Andrzej Krupski 2001/2002
  12. Stanisława Ozga Członek   12. Zbigniew Rogowski 2002/2003
  13. Jacek Kowalik Mistrz Ceremonii   13. Piotr Fuglewicz 2003/2004
  14. Tomasz Kutyba Członek   14. Andrzej Jasiński 2005/2006
  15. Zbigniew Rogowski Członek   15. Tomasz Gajdziński 2006/2007
  16. Małgorzata Szymczyk Prezydent Elekt   16. Bogdan Uliasz 2007/2008
  17. Krzysztof Szymik Członek   17. Andrzej Szędzielarz 2008/2009
  18. Bogdan Uliasz Członek   18. Marek Dudziak 2009/2010
  19. Olgierd Zienkiewicz Członek Honorowy   19. Marian Januszkiewicz 2010/2011
  20. Roman Szyja Prezydent Rotary   20. Artur Mazurkiewicz 2011/2012
  21. Agnieszka Smorzewska Członek   21. Bogdan Uliasz 2012/2013
          22. Krzysztof Kuta 2013/2014
          23. Tomasz Siwek 2014/2015
          24. Krzysztof Szymik 2015/2016
          25. Roman Szyja 2016/2017
          26. Michał Błażowski 2017/2018
          27. Krzysztof Kuta 2018/2019
          28. Roman Szyja 2019/2020

  

Kierunek służby

 

Celem Rotary jest wspieranie i pogłębianie  ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć. Działania rotarian zmierzają w czterech kierunkach, zwanych czterema drogami służby.

 

-         Służba klubowi obejmuje wszelkie rodzaje aktywności, które są konieczne, aby ich klub działał z powodzeniem, a zatem pełnienie

          wszelkich funkcji w zarządzie klubu a także podejmowanie innych zadań związanych z jego działalnością;

 

-         Służba zawodowa to opis możliwości, jakie uzyskuje każdy rotarianin, aby zaprezentować innym członkom klubu godność i

          użyteczność swego zawodu. Realizowana w naszym klubie w formie prezentacji kolegów, a także spotkań z młodzieżą ostatnich

          klas licealnych będącą w przededniu podejmowania decyzji o wyborze zawodu;

 

-         Służba społeczności lokalnej dotyczy działalności, którą podejmują rotarianie w celu polepszenia jakości życia swej społeczności.

           pomoc młodzieży, ludziom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz innym, którzy w Rotary widzą źródło nadziei na lepsze

          życie. W naszym klubie działania te prowadzone są przez pomoc domom dziecka, zwłaszcza w Mrągowie i w Szymonowie, pomoc

          służbie zdrowia w zakupach nowoiczesnego wyposażenia a także wspieranie uzdolnionej młodzieży przy pomoicy własnego

          funduszu stypendialnego.

 

-         Służba międzynarodowa obejmuje wiele programów i działań, które podejmują rotarianie, aby promować międzynarodowe

          zrozumienie, dobrą wolę i pokój. Międzynarodowe programy pomocy są tak projektowane, aby sprostać potrzebom ludzkim

          w bardzo wielu krajach.

 

-         Służba nowym generacjom - celem jest wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym.

          Rozwój aktywności młodzieży prowadzona jest poprzez organizacje młodzieżowe takie, jak Rotaract, Interact, seminaria  RYLA

          (Rotary Youth Leadership Awards) i poprawa porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową

          (RYE - Rotary Youth Exchange).

 

 

Ważne informacje !

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że administratorem danych osobowych jest Klub Rotary Katowice „Dystrykt 2231 Rotary International”, ul. Boczna 4, 43-100 Tychy e-mail: rotarykatowice@gmail.com. Każdemu przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane.l

    

 

NIP: 6342718933                 Regon: 241242357

 

Klub Rotary Katowice

ul. Boczna 4, 43-100 Tychy

 

+ 48 501 480 500

rotarykatowice@gmail.com

 

Dystrykt 2231
Rotary International

 

Pobierz wyciąg KRS