Rotary Club Katowice

Kilka słów o nas

Członkowie Rotary to przedstawiciele różnorodnych zawodów, pasji, zainteresowań, charakterów, upodobań, gustów, wymagań, temperamentów, kwalifikacji, słowem wszyscy są inni. Łączy ich jedno: szacunek dla drugiego człowieka i jego odmienności oraz wrażliwość na środowisko.

Wszystkim działaniom przyświeca motto rotariańskie:
Służba ponad własne interesy (Service Above Self)

Rotary jest światową organizacją humanitarną z ponad 1,2 miliona członkami zrzeszonymi w 34.500 klubach Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych działającą od 1905 roku.

Aktualności

2022/08/19

IMAGINE ROTARY

2022/10/14

Zaproszenie

Wymiana młodzieży

Test czterech pytań

W roku 1932 rotarianin Herbert J. Taylor stworzył tzw. Test Czterech Pytań, stosowany przez rotarian na całym świecie w życiu gospodarczym i zawodowym. Test został jak dotąd przetłumaczony na ponad 100 języków, korzystają z niego organizacje i osobistości na całym świecie.

To użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich kontaktów międzyludzkich, przydatny w codziennej praktyce rotariańskiej, we wszystkim co myślimy, mówimy lub robimy.

Cztery pytania brzmią:

1

Czy jest to prawda?

2

Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?

3

Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?

4

Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Celem Rotary jest propagowanie i pobudzanie idei służby humanitarnej, realizując Motto Rotary: Service Above Self (Służba ponad własne interesy), a w szczególności umacnianie i wspieranie:

Możliwości niesienia pomocy społeczeństwu w ramach rozwoju kontaktów międzyludzkich poprzez realizację motto Rotary, mając na uwadze propagowanie działań o zasięgu międzynarodowym skoncentrowanych na dobrej woli, zachowaniu pokoju oraz stałości ideału służby Rotariańskiej.

1

Realizacji projektów, które mają na celu rozwój gospodarczy lokalnych społeczności, współpracę z organizacjami z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w tym celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

2

Wysokich standardów etycznych w realizowanej działalności zawodowej, dążąc do propagowania wartości Rotariańskich w życiu osobistym, zawodowym i społecznym każdego Rotarianina.

3

Propagowania zrozumienia kontekstu międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób połączonych ideałem służby. Przekazywanie wartości Rotariańskich młodzieży i młodym osobom oraz czynne włączanie ich w realizowane projekty, w tym realizację programu wymiany młodzieży Rotary Youth Exchange.

4