Historia

1905.02.23
Pierwsze spotkanie członków założycieli w pokoju 711 The Unity Building, 127 Dearborn Street w Chicago. W spotkaniu tym uczestniczyli: Paul Harris (prawnik) i Silvester Schiele (handlarz węglem) Gustavus Lehr (inż. górnictwa) i Hiram Shorey (krawiec). Na trzecim spotkaniu było już było już ich 15 i postanowili działać na rzecz społeczności lokalnej. Tak wszystko się zaczęło. Nazwa Rotary wzięła się od przyjętego zwyczaju odbywania rotacyjnych spotkań w miejscach pracy członków. Później przyjęto zasadę spotkań w hotelach i restauracjach.
1906
Montague Bear zaprojektował pierwszą wersję emblematu Rotary - odwzorowanie koła wagonu. Spisano pierwszy statut i przepisy Rotary.
1907
Pierwszy projekt działań na rzecz otoczenia - ufundowanie dwóch toalet publicznych w Chicago oraz przekazania wiejskiemu pastorowi konia.
1908
Paul Harris zapoczątkował ideę tworzenia klubów Rotary w każdym większym mieście w USA.
1909
Kluby powstają w Oakland, Los Angeles (kalifornia), Seattle (Waszyngton), New York City (Nowy Jork) i w Bostonie (Massachusetts). Ilość członków (stan na 30.06) - 510.
1910
Pierwsza Konwencja Klubów w Chicago. W tym czasie istniało 16 klubów i zrzeszało się 1085 członków. Rotary rozszerza się na Kanadę. Pierwszy klub powstał w Winnipeg (Manitoba, Kanada).
1911
Idea Rotary przekracza Atlantyk. Powstają kluby w Dublinie (Irlandia) Belfaście (Irlandia Płn.) i Londynie (Anglia).
1913
Ustanowienie nazwy na Międzynarodowe Zrzeszenie Klubów Rotary. Emblematem staje się "koło zębate"
1914.
Pierwsza większa akcja pomocy. Przeznaczenie 25.000$ dla ofiar powodzi w stanach Indiana i Ohio. Powstaje setny klub - w Phoenix, Arizona, USA.
1915-1916
Podczas I wojny światowej angielskie kluby pomagają belgijskim uchodźcom. Przyjęto pierwszą oficjalną flagę Rotary. Powstaje pierwszy klub obcojęzyczny w Hawanie (Kuba) Przyjęto standardową konstytucję i statut dla klubów.
1917
Z inicjatywy Prezydenta Arch C. Klumph'a powstaje Endowment Fund poprzednik Fundacji Rotary (Rotary Foundation). pierwsza wpłata 26,50$.
1918-1921
Kluby Rotary powstają w Ameryce Południowej, Azji, Australii i na kontynencie europejskim. Pierwsza konwencja poza USA w Edinburgh (Szkocja).
1922
Przyjęto nazwę Rotary International. Pierwszy klub w Afryce (Johannesburg).
1923
Pierwsza duża akcja pomocy międzynarodowej - dla ofiar trzęsienia ziemi w Japonii.
Międzynarodowej
1925
Admirał Richard E. Byrd umieszcza flagę Rotary na Biegunie Północnym.
1931
Powołanie pierwszego komitetu międzypaństwowego (Intercountry Committe) - Niemcy i Francja. Z okazji Konwencji w Wiedniu austriacki rząd wpuścił znaczki honorujące znaczenie działalności Rotary. Przyjęcie do RI pierwszego polskiego klubu - RC Warszawa.
1932
Podczas kryzysu ekonomicznego lat 30-tych utrata 27 klubów i 2.000 członków. Sydney W Pascall - pierwszym prezydentem RI z Europy (Anglia). Rotarianie uczestniczą w konferencjach rozbrojeniowych w Paryżu i w Genewie.
1933
Rotarianin z Chicago - Herbert J. Taylor - sformułował "The Four - Way" (test 4 prawd).
1935
RC Nashville spowoduje powstanie pierwszego Instytutu Stosunków Międzynarodowych dla promocji porozumienia między narodami.
1939
201 tyś. członków, 4.714 klubów, 89 państw.
1940
Podczas konwencji w Hawanie przyjęto deklarację o poszanowaniu praw człowieka, która stała się później wzorem dla Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Przyjęto zasadę, że w krajach, gdzie nie ma wolności, sprawiedliwości, poszanowania dla prawdy nie ma miejsca dla Rotary. Przekazano Czerwonemu Krzyżowi 50.000$ z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar wojny. Akcja dostarczenia paczek dla więźniów obozów jenieckich w Europie. Kluby w Szwajcarii organizują akcje pomocy dla uchodźców z Francji i Belgii.
1944
Kluby w Finlandii inicjują akcje pomocy dla sierot ofiar wojny.
1945
Akcja pomocy szwedzkich klubów Rotary dla 32.000 bezdomnych fińskich dzieci. Podczas konferencji w San Francisco, 49 Rotarian było członkami lub doradcami w delegacjach 50 krajów założycielskich ONZ.
1947.01.27
Umiera Paul Harris.
1950
Przyjęto zasadę, że każdy nowy członek musi być zaakceptowany przez pozostałych członków klubu i wprowadzany do działań klubowych. Postanowiono także organizować coroczne konferencje w każdym dystrykcie.
1956
Rozpoczęcie programu.
1959
Zarejestrowany 10 tysięczny klub, 480 tysięcy członków.
1961
Stan liczebny - ponad 500 tys. członków. Prezydent Dwight Eisenhower - honorowym członkiem Rotary.
1962
Prezydent John F. Kennedy - honorowym członkiem Rotary
1962
W Melbourne (Floryda, USA) powstaje pierwszy klub Interact - dla młodzieży szkół licealnych.
1966
Podczas konferencji w Amsterdamie ustanowiono nowe programy: Group Study Exchange - wymian grup studyjnych dla młodych pracowników oraz Grants for Activities in Kemping with the Objective of the Rotary Foundations - nazwany później Matching Grants - system finansowania projektów. Roczny wkład do Rotary Foundation osiąga milion $.
1968
W Północnej Karolinie (USA) powstaje pierwszy klub Rotaract - dla ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Rozpoczyna działalność Rotary Volunteers Abroad, w ramach którego Rotarianie oferują krajom rozwijającym się doradztwo w zakresie zarządzania i szkolenia technicznego.
1971
Międzynarodowa akcja pomcy dla uciekinierów z Pakistanu Wschodniego (obecnie Bangladesz). Council on Legislation (Rada legislacyjna) staje się parlamentem Rotary.
1977
Za oficjalne publikacje uznano regionalne magazyny Rotary. W Norwegii zorganizowano pierwszy międzynarodowy obóz dla młodzieży niepełnosprawnej. Roczny wkład do Rotary Foundation osiąga 10 mln $.
1979
Początek programu "Heath, Hunger, Humanity" (3-H). Papież Jan Paweł II przyjmuje na audiencji delegatów światowej konwencji Rotary w Rzymie.
1980
Program 3-H przekształcono w program "Polio Plus" - pierwsze szczepienia miały miejsce w Filipinach.
1982
Powstaje 20 tysięczny klub - Sait-Hilaire (Francja).
1986
Rotary liczy ponad 1 mln członków.
1987
Na mocy decyzji Sądu Najwyższego USA do klubu Rotary mogą być przyjmowane kobiety.
1989
Na mocy decyzji Sądu Najwyższego USA do klubu Rotary mogą być przyjmowane kobiety.
1988
Podpisano ze Światową Organizacją Zdrowia oraz UNICEF porozumienie o współdziałaniu w celu wyeliminowania polio. Powstała One Rotary Center w Evanston, Illinois, USA (pod Chicago) - światowa centrala Rotary
1989
Powstają pierwsze kluby Rotary w Europie Środkowo-Wschodniej - w Budapeszcie i Warszawie.
1990
Powstaje pierwszy klub na terenie byłego ZSRR (RC Moskwa).
1992
W Melbourne dokonano symbolicznego 500 milionowego szczepienia dziecka przeciw polio.
1993
Podpisano porozumienie z ONZ o partnerstwie Ochrony Planety Ziemi.
1994
Rotary i Pan American Health Organization, WHO oraz UNICEF świętowały wyeliminowanie choroby polio z obu Ameryk.
1995
Pierwsze osiem kobiet wybrano na gubernatorów dystryktów. Utworzono oficjalną stronę internetową www.rotary.org.
1996
Przyznano 1.277 stypendiów ambasadorskich (Ambassadorial Scholarships) dla studentów z 60 krajów.
2002
Roczna stopa wzrostu członkowskiego wynosi 4,6%.
2005
Rotary obchodzi setną rocznicę swojego powstania.