Programy

Rotary Friendship Exchange
Rotary Friendship Exchange Committee District 2231

Chair: PDG Barbara Pawlisz, mobile: +48 601646926,
e-mail:  pawlisz.barbara@gmail.com

Michał Skup: mobile: +48 695128333,
e-mail:  michal.skup@eslimaki.pl

Michal Sobczak: mobile: +48 606290400,
e-mail:  jmsobczak@post.pl

 

 

Młodzi w Rotary
Kliknij na stronę informacyjną Komitetu Wymiany Młodzieżowej Rotary w Polsce

Programy młodzieżowe
Młodzi ludzie (do 30 roku życia) biorą udział w wielu programach organizowanych przez Rotary aby zdobyć umiejętności potrzebne im do osiągnięcia istotnej pozycji w swojej społeczności. Wśród tych programów są:
    Rotaract (RAC)
    Interact (IAC)
    Wymiana młodzieży (RYE: LTEP, STEP, NGSE)
    Szkolenia dla Młodych Liderów (RYLA)

Programy edukacyjne
Fundacja Rotary organizuje szereg programów, które przyczyniają się do poprawy stosunków międzynarodowych poprzez spotykanie się ludzi pochodzących z różnych krajów i różnych kultur.

    Centra pokojowe Rotary

Alumni Fundacji Rotary
Rozumienie międzynarodowej społeczności i nowe przyjaźnie nie kończą się wraz z zakończeniem udziału w programach młodzieżowych i edukacyjnych. Wychowankowie (alumni) Fundacji Rotary często chętnie wstępują do klubów Rotaract i Rotary a także do Stowarzyszenia Alumnów.

    Rotarianie i alumni
    Klub Alumnów
    Biuletyn alumnów
    Studenci centrów pokojowych