Wymiana młodzieży RYE

Co to jest wymiana młodzieży?

Poznawanie innych kultur jest bez wątpienia najlepszym sposobem promocji międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Programy Rotary Youth Exchange (RYE) dają możliwość wielu tysiącom młodych ludzi z całego świata doświadczenia, jak żyją ludzie w innych krajach, poznania nowych kultur i pozwalają zaszczepić w młodzieży ducha międzynarodowego zrozumienia i współpracy.

Programy wymiany oferują wiele korzyści młodym uczestnikom, rodzinom przyjmującym młodzież, opiekunom oraz całym społecznościom. Dzięki programom wymiany uczniowie, studenci oraz młodzi profesjonaliści mogą osobiście zakosztować życia w innym kraju. Wraz z rozwojem ich pojęcia o świecie dojrzewają oni do głębszego zrozumienia samych siebie. Poprzez wtopienie się w edukacyjny, czy społeczny, system obcego dla nich kraju dokonuje się ich osobisty rozwój. Kluby przyjmujące, rodziny przyjmujące i społeczności lokalne również wiele mogą skorzystać na przyjaznym kontakcie z kimś z innego kręgu kulturowego.

Historia
Wymianę młodzieży zainicjowały kluby europejskie w latach 20. ubiegłego wieku. Wymiana rozwijała się aż do II wojny światowej i została wznowiona po 1946 r. Roczna wymiana długoterminowa zyskała na popularności w latach 50. ubiegłego wieku i stała się podstawowym filarem programu RYE. Zarząd Rotary International (RI) zgodził się w 1972 roku zalecić klubom na całym świecie prowadzenie wymiany młodzieży jako działalności o ogromnej wartości i znaczeniu. Obecnie ponad 8 tysięcy młodych ludzi udaje się każdego roku do ponad 80 krajów w ramach długoterminowego programu wymiany (Long Term RYEP).

Rodzaje wymiany
Rotary Youth Exchange oferuje trzy rodzaje programów wymiany:

Wymiana długoterminowa (Long Term – LT)
Wymiana ta trwa zwykle jeden rok, podczas którego uczeń jest przyjmowany przez kilka rodzin w danym kraju i jest zobowiązany uczęszczać do szkoły. Okres wymiany długoterminowej może obejmować część lub całość wakacji poprzedzających lub następujących po roku szkolnym. Ten rodzaj wymiany dostępny jest dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. Cel wyjazdu to „cultural and fellowship opportunities”. Młodzi ludzie uczestniczą w życiu rodzinnym danego kraju, poznają obyczaje, kulturę, uczą się języka w środowisku naturalnym (niemal wszyscy wracają z praktyczną znajomością języka w mowie i piśmie – nawet jeśli to jest dla nich zupełnie nowy język, jak np. hiszpański, a nawet chiński lub japoński), chodzą do szkoły (nie zawsze programy nauczania są kompatybilne z naszymi), uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych, podróżują, poznają ludzi z różnych krajów świata, którzy w tym programie uczestniczą. Są ambasadorami swojego kraju.
Często od ich własnej inicjatywy i przygotowania (wiedza o swoim kraju, klubie Rotary, materiały poglądowe, jak slajdy, zdjęcia, filmy, kasety, płyty, materiały reklamowe itp.) zależy, jak dużo skorzystają na tym pobycie, czyli na ile zainteresują innych sobą i swoją ojczyzną.

Wymiana krótkoterminowa (Short Term – ST)
Czas trwania wymiany to zwykle od kilku dni do kilku tygodni. Wymiana krótkoterminowa dzieli się na dwa rodzaje: „family to family” oraz obozy edukacyjne. Program jest realizowany głównie w okresie wakacyjnym.

Wymiana „family to family” polega na podejmowaniu młodzieży przyjeżdżającej przez rodziny przyjmujące w zamian za goszczenie osoby wyjeżdżającej. Organizowana jest przez klub na podstawie porozumienia z drugim klubem. Jest to wymiana typu: „jedna osoba za jedną osobę”.

W ramach ST możliwy jest również udział w obozach młodzieżowych organizowanych przez biorące w tej wymianie dystrykty, dla młodzieży z wielu krajów. W obozie może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z danego dystryktu (w naszym przypadku kraju). Obozy mają zwykle aspekt edukacyjny a ich głównym celem jest nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni. Do udziału w obozie uczestników proponuje klub wysyłający.

New Generation Service Exchange (NGSE)
 Celem tego programu jest tworzenie atmosfery dobrej woli i międzynarodowego porozumienia w oparciu o nowe doświadczenia zawodowe zdobywane przez uczestników programu za granicą oraz poprzez czasowe zanurzenie ich w innej kulturze. Uczestnictwo w tym programie powinno się wiązać z udziałem w charytatywnych projektach rotariańskich.

Elastyczność programów Rotary Youth Exchange (RYE) pozwala objąć nimi wielu młodych ludzi. Wymiany ST i NGSE organizowane są różnie w poszczególnych dystryktach.

Poszczególne dystrykty i multidystrykty mogą rozwijać swoje własne zasady i wytyczne pod warunkiem, że będą one zgodne z ustaleniami zarządu Rotary International (RI) – Rotary Code of Policies. Article 41.060 Youth Exchange.

informacje ze strony: https://wymiana.rotary.org.pl/wszystko-o-wymianie/

Wymiana młodzieży - Rotary Club Katowice

W 2007 klub powołał Bogdana Uliasza na funkcję oficera wymiany i od tego momentu zaczęliśmy regularnie wysyłać w świat w ramach programu Rotary Youth Exchange młodzież ze Śląska. Od 2015 r. kolejny oficer Ś. P. Jacek Smorzewski organizował co roku  w ramach RYE wyjazd 8 osób. Od roku 2016 wymianą młodzieży w naszym Klubie zajmował się  Janusz Zazula jako oficer wymiany. W 2018 przekazał ta funkcję  naszej koleżance Agnieszce Koniarek - Smorzewskiej.  Program Rotary Youth Exchange stał się  sztandarowym programem naszego klubu. Przyjęliśmy  już na roczną wymianę kilkadziesiąt licealistów ze wszystkich kontynentów pokazując im Śląsk, Polskę oraz przekazując wiedzę o naszej kulturze i tradycjach. Śląskiej młodzieży umożliwiliśmy takie same roczne pobyty na całym świecie.

 

Wymiana młodzieży - Rotary Club Katowice

Wymiana młodziezy 2019/2020

Wymiana młodzieży 2018/2019