Rotary Club Katowice - historia

W Katowicach pierwszy Klub Rotary powstał w 1934 roku. Jego działalność przerwała II wojna światowa. Ówczesny Prezydent Klubu, adwokat Kazimierz Zienkiewicz przedostawszy się do Londynu, powołał tam do życia w październiku 1940 roku Międzyaliancką Placówkę Klubów Rotary w Europie, która z czasem otrzymała oficjalną nazwę - Zjednoczone Narody Rotariańskiej Wspólnoty i zasłużyła się wielce dla ruchu rotariańskiego oraz dla powołania UNESCO

Spotkania Rotarian w Londynie w latach wojny inaugurował dźwięk dzwonu-gongu. Syn Kazimierza, prof. Olgierd Zienkiewicz, także Rotarianin, przywiózł go w październiku 1991 roku do Polski.

Historyczny dzwon, wraz ze szczęśliwie zachowanym przez K. Zienkiewicza przedwojennym proporczykiem katowickiego RC, został przekazany odrodzonemu Klubowi Rotary w Katowicach:
*05 lutego 1991 odbyło się założycielskie spotkanie stowarzyszenia "Klub Rotary Miasta Katowice".
*09 kwietnia 1991 roku Sąd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Cywilny, dokonał rejestracji Klubu.
*28 maja 1991 roku wybrany został pierwszy Zarząd Klubu.
*02 lipca 1991 roku członkowie RC Katowice powołali do życia Fundację "Serce na ratunek"- "Save yuor heart".
*9 marca 1992 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość Charteru Klubu.

Rotary Club Katowice działa od momentu nieprzerwanie do dzisiaj.
Aktualne miejsce spotkań: Restauracja Joker ul. Boczna 4, 43-100 Tychy.
Terminy spotkań: wtorki godzina 19:00

Rotary Club Katowice od momentu reaktywacji  prowadzi nieustająco akcje wspierania lokalnej i międzynarodowej społeczności.  W 2012 r. razem z RC Ostrava zrealizowaliśmy grant na budowę szpitala i szkoły w MALAVI. W 2007 klub powołał Bogdana Uliasza na funkcję oficera wymiany i od tego momentu zaczęliśmy regularnie wysyłać w świat w ramach programu Rotary Youth Exchange młodzież ze Śląska. Od 2015 r. kolejny oficer Ś. P. Jacek Smorzewski organizował co roku  w ramach RYE wyjazd 8 osób. Stało się to sztandarowym programem naszego klubu. Przyjęliśmy  już na roczną wymianę kilkadziesiąt licealistów ze wszystkich kontynentów pokazując im Śląsk, Polskę oraz przekazując wiedzę o naszej kulturze i tradycjach. Śląskiej młodzieży umożliwiliśmy takie same roczne pobyty na całym świecie.

Prezydenci:

1.
Andrzej Stanisław Barczak
1991/1992
2.
Zbigniew Rogowski
1992/1993
3.
Mieczysław Kucharski
1993/1994
6.
Piotr Fuglewicz
1996/1997
7.
Jacek Kuś
1997/1998
8.
Andrzej Szędzielarz
1998/1999
9.
Ryszard Fedorowski
1999/2000
10.
Zbigniew Paweł Szandar
2000/2001
11.
Andrzej Krupski
2001/2002
12.
Zbigniew Rogowski
2002/2003
13.
Piotr Fuglewicz
2003/2004
14.
Andrzej Jasiński
2005/2006
15.
Tomasz Gajdziński
2006/2007
16.
Bogdan Uliasz
2007/2008
17.
Andrzej Szędzielarz
2008/2009
18.
Marek Dudziak
2009/2010
19.
Marian Januszkiewicz
2010/2011
20.
Artur Mazurkiewicz
2011/2012
21.
Bogdan Uliasz
2012/2013
22.
Krzysztof Kuta
2013/2014
23.
Tomasz Siwek
2014/2015
24.
Krzysztof Szymik
2015/2016
25.
Roman Szyja
2016/2017
26.
Michał Błażowski
2017/2018
27.
Krzysztof Kuta
2018/2019
28.
Roman Szyja
2019/2020
29.
Małgorzata Szymczyk
2020/2021
30.
Małgorzata Szymczyk
2021/2022